Prohromske ograde nepravilnog oblika

Ograda sa krivudavim prečkama ima posebno naglašen estetski izgled. Ovaj dizajn može dodati interesantnost i karakter ogradama. Privlači posebnu pažnju posmatrača i prolaznika.


Naglašene krivine: Koristi prohromske prečke koje imaju izražene krivine ili zavoje. 

Simetrične prečke: I pored krivudavog i napravilnog oblika, ograda zadržava osećaj paralelnosti.

Dekorativni elementi: Ogradu je moguće dodatno oplemeniti prohromskim kuglama ili drugim dekorativnim elementima.